Déan Teagmháil Linn | English Version | Áiseanna Cruinnithe | Logáil Isteach na mBall | Cláraigh do Rphost Mic Léinn Reatha
Gníomhaireacht Forbartha na hÉireann don tSeirbhís Phoiblí
 

Oideachas & Oiliúint

Cuireann an Foras raon clár ar fáil ó chúrsaí oiliúna gearra agus idirghabhálacha forbartha eagraíochtúla go Teastas, Dioplóma agus Céimeanna creidiúnaithe. Féadfaidh an IPA do...

Níos mó >>
 

Foilsitheoireacht

Is é an Foras an t-aon fhoilsitheoir in Éirinn atá ag sainfheidhmiú i dtéacsanna ar riarachán agus bainistíocht seirbhíse poiblí. Soláthraítear eolas ina chuid leabhar, maraon le hainilís...

Níos mó >>
 

Taighde

Tá an t-aon acmhainn taighde tiomnaithe do bhainistíocht phoiblí sa tír ag an bhForas. Cuirimid seirbhís chuimsitheach agus saincheaptha ar fáil atá dírithe ar chabhrú le heagraíochtaí...

Níos mó >>
 

Imeachtaí atá le Teacht

Féach ar ár bhFéilire de na himeachtaí atá ag teacht aníos lena n-áirítear oiliúint, oideachas, comhdhálacha/seimineáir agus imeachtaí eile ag an bhForas.

Níos mó >>
 
57-61 Bóthar Lansdún, Baile Átha Cliath 4 | Teil: +353 1 240 3600 | Facs: +353 1 668 9135 | Uimhir Chláraithe: 21087