Déan Teagmháil Linn | English Version | Áiseanna Cruinnithe | Logáil Isteach na mBall | Cláraigh do Rphost Mic Léinn Reatha
Gníomhaireacht Forbartha na hÉireann don tSeirbhís Phoiblí
 
 
Déan Teagmháil Linn
Rialachas
Rialtas Áitiúil
Seirbhísí Comhairleoireachta Bainistíochta
Comhairleoireacht do Bhainistíocht Foilsitheoireachta
 

Comhairleoireacht

Soláthraíonn an Foras raon de sheirbhísí comhairleoireachta bainistíochta a ceapadh chun cabhrú le heagraíochtaí  ó thaobh a gcuid cuspóirí a fhorbairt agus a bhaint amach. Is féidir lenár scileanna agus saineolas cabhrú le d'eagraíocht a cuid fadhbanna a aithint, a réiteach agus a todhchaí a mhúnlú.

Tá eolas beacht ag ár gcomhairleoirí ar an earnáil phoiblí, agus raon leathan scileanna agus saineolais acu.

Roghnaigh réimse thíos le do thoil chun tuilleadh eolais a fháil:

Rialachas
Rialtas Áitiúil
Seirbhísí Comhairleacha Bainistíochta
Comhairleoireacht do Bhainistíocht Foilsitheoireachta

 
 
57-61 Bóthar Lansdún, Baile Átha Cliath 4 | Teil: +353 1 240 3600 | Facs: +353 1 668 9135 | Uimhir Chláraithe: 21087