Déan Teagmháil Linn | English Version | Áiseanna Cruinnithe | Logáil Isteach na mBall | Cláraigh do Rphost Mic Léinn Reatha
Gníomhaireacht Forbartha na hÉireann don tSeirbhís Phoiblí
 
 
Comhpháirtithe agus Comhlaigh
Cuairteanna Staidéir
Comhcheangail
An rud a dhéanaimid
Cé muid
 

Idirnáisiúnta

Agus an Foras Riaracháin ina thairseach maidir le rialachas agus forbairt eacnamaíoch eiseamláireach rathúil na hÉireann, bhí sé i gcónaí ag treabhadh sa ghort idirnáisiúnta d'fhonn eolas, taithí agus cleachtais rathúla na hearnála poiblí in Éirinn a roinnt le tíortha nó institiúidí thar lear ag gabháil do chláir athchóirithe. Soláthraíodh seirbhísí saincheaptha oiliúna agus comhairleachta in Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, Gnóthaí an AE, Forbairt Eacnamaíoch agus Forbairt Acmhainne i dtíortha éagsúla san Eoraip Láir agus Thoir, na Balcáin agus san Afraic fho-Shahárach.

Cinntítear go mbíonn soláthar oiliúna, cuairteanna staidéir forbairt acmhainne agus comhairle theicniúil, anseo agus thar lear, ar ardchaighdeán toisc gur féidir teacht ar shaineolaithe an Fhorais Riaracháin, státseirbhísigh na hÉireann agus ar a gcomhlaigh.

Soláthraíonn an tAonad Seirbhísí Idirnáisiúnta an cúrsa seo a leanas:

  • Cúrsa Ullmhúcháin do Chomórtais in Institiúidí Eorpacha
    Tá an cúrsa seo deartha ar mhaithe leo siúd ata ag cur isteach ar phostanna in institiúidí an AE ag grádleibhéal riarthóra nó iadsan atá ag cur isteach ar chomórtais ar leibhéil níos airde fós agus ar mhaith leo a dtuiscint ar ghnóthaí an AE a thabhairt cothrom le dáta. Cuireann an cúrsa oiliúint chomhtháite ar fáil a ullmhóidh daoine do na scrúduithe scríofa agus cainte, ag cur san áireamh an tástáil réamh-roghnaithe.

An chéad cúrsa eile sceidealaithe don 21-22 Meitheamh 2011 ag an Foras Riaracháin Íoslódáid Bróisiúr an Chúrsa (Doiciméad PDF)

 
 
57-61 Bóthar Lansdún, Baile Átha Cliath 4 | Teil: +353 1 240 3600 | Facs: +353 1 668 9135 | Uimhir Chláraithe: 21087