Déan Teagmháil Linn | English Version | Áiseanna Cruinnithe | Logáil Isteach na mBall | Cláraigh do Rphost Mic Léinn Reatha
Gníomhaireacht Forbartha na hÉireann don tSeirbhís Phoiblí
 
 
Déan teagmháil linn
Riarachán
Na Foilseacháin is Déanaí
Catagóirí Foilsitheoireachta
Fiosruithe faoi Fhoilsitheoireacht
Bainistíocht Foilsitheoireachta
Léirmheasanna agus Preas
 

Foilsitheoireacht

Is é an Foras an t-aon fhoilsitheoir in Éirinn atá ag sainfheidhmiú i dtéacsanna ar riarachán agus bainistíocht seirbhíse poiblí. Soláthraítear eolas ina chuid leabhar agus tréimhseachán ar réimsí beartais a bhfuil spéis ag fostaithe sa tseirbhís phoiblí agus mic léinn riaracháin agus bainistíochta poiblí iontu agus déantar anailís ar an eolas sin. Bíonn spéis ar leith ag polaiteoirí, tráchtairí gnóthaí poiblí, leabharlannaithe agus dreamanna eile a bhfuil leas speisialta acu i ngnóthaí poiblí na hÉireann i bhfoilseacháin an Fhorais freisin. 

Is muidne sainfhoilsitheoir na hÉireann ar riarachán poiblí agus bainistíocht phoiblí.

 
 
57-61 Bóthar Lansdún, Baile Átha Cliath 4 | Teil: +353 1 240 3600 | Facs: +353 1 668 9135 | Uimhir Chláraithe: 21087